Ośrodek Zdrowia

  • Date

    lipiec 2012 – lipiec 2013 rok

  • Client

    Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedliczu

  • Categories
  • Website

    -

Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Jaszczwi”.