Krośnieńskie Huty Szkła- Slon sprzedaży

adaptacja budynku szkoły na Regionalne Centrum Sprzedaży Grypy Kapitałowej „KROSNO” S.A. dla Krośnieńskich Hut Szkła „Krosno” S.A., 2003r