Budynek PWSZ w Krośnie

Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania budynków PWSZ w Krośnie zlokalizowanego przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 (segment A i B).