W realizacji

Powiat Sanocki - Budowa hali sportowej

“Budowa hali sportowej z łącznikiem oraz zapleczem technicznym na działce 1433/6 przy I LO w Sanoku”.

Termin realizacji: 14.08.2012r – 29.08.2014r.

Zespół Szkół Muzycznych w Krośnie

“Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Krośnie – II etap”.

Termin realizacji: 01.06.2013r – 31.08.2015r.

Gmina Lesko

“Remont i przebudowa placu targowego wraz z budową zadaszonych stanowisk handlowych w Lesku.”

Termin realizacji:  17.06.2013r – 15.07.2014r

Gmina Miejsce Piastowe

„Przebudowa gospodarki cieplnej Domów Ludowych w miejscowości Łężany i Zalesie w Gminie Miejsce Piastowe”

Termin realizacji: 06.03.2014r – 10.06.2014r

Gmina Krosno

“Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie” – Etap II realizacja robót budowlano-instalacyjnych”

Termin realizacji: 09.04.2014r – 30.09.2014r

Goodrich Aerospace Poland Sp. z o.o. Krosno

“Budowa budynku socjalno – administracyjnego II etap”

Termin realizacji: 08.04.2014r – 08.02.2015r

Magurski Park Narodowy w Krempnej

“Przebudowę i rozbudowę budynku zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu.”

Termin realizacji: 02.06.2014r – 30.11.2014r