SP ZOZ Sanok, sierpień 2013 - maj 2014

“Termomodernizacja obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa II Infrastruktura techniczna, Działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna”

Budynek mieszkalny przy ul. Okulickiego w Krośnie, listopad 2012 - listopad 2013

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi na cele mieszkalne w Krośnie przy ul. Okulickiego 13a na działce nr ewid. 49/13

Sąd Okręgowy w Krośnie - kwiecień 2013 - wrzesień 2013

 „Wykonanie remontu fasady aluminiowej budynku Sądu Okręgowego w Krośnie, ul. Sienkiewicza 12 Do Sądu Okręgowego w Krośnie, ul. Sienkiewicza 12”. Realizacja: kwiecień 2013r – wrzesień 2013r.

Gmina Komańcza - lipiec 2012 - sierpień 2013

 „Rozbudowa i przebudowa istniejącej szkoły podstawowej na potrzeby ośrodka kultury w Szczawnem w Gminie Komańcza, finansowanego z RPO WP 2007 – 2013, Oś priorytetowa VI Turystyka i kultura”. Realizacja: lipiec 2012r –sierpień 2013r.

Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedliczu - lipiec 2012- lipiec 2013

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedliczu – „Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Jaszczwi”. Realizacja: lipiec 2012r – lipiec 2013r.

Goodrich Aerospace Poland sp z o.o. Krosno - marzec - wrzesień 2012

 „Przebudowa kanalizacji wód opadowych wraz z budową podczyszczalni wód opadowych dla potrzeb Goodrich Krosno”. Realizacja: marzec – wrzesień 2012r

Gmina Krosno- lipiec 2011 - lipiec 2012

„Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie” – roboty budowlano-instalacyjne, budynek A (Centrum Kształcenia Praktycznego – CKP). Realizacja: lipiec 2011r. – lipiec 2012r.

Gmina Miasta Sanoka – lipiec 2011 - lipiec 2012

 „Przebudowa targowiska miejskiego – zielony rynek przy ul. Lipińskiego w Sanoku”. Realizacja: lipiec 2011r. – lipiec 2012r.

Gmina Krosno - listopad 2011 - czerwiec 2012

 „Rewitalizacja zespołu staromiejskiego – remont i częściowa przebudowa Wieży Kościoła Farnego w Krośnie przy ul. J. Piłsudskiego”. Realizacja: listopad 2011r – czerwiec 2012r

PWSZ Krosno – styczeń 2011 - sierpień 2011

 „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania budynków PWSZ w Krośnie zlokalizowanego przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 (segment A i B)” – styczeń 2011r. – sierpień 2011r.

ZOZ Strzyżów - grudzień 2010 - czerwiec 2011

Termomodernizacja segmentów A i C Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie wraz ze zmianą źródła ciepła oraz wykonaniem instalacji solarnych”. Realizacja: grudzień 2010r – czerwiec 2011r.

PWSZ Krosno - czerwiec 2010 - maj 2011

Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa obiektów kompleksu budynków PWSZ w Krośnie zlokalizowanych przy ul. Wyspiańskiego 20 w Krośnie – czerwiec 2010r. – maj 2011r.

Hurtownia DOMICELA 2009/2010

Budowa budynku Hurtowni Mięsa i Wedlin DOMICELA w Krośnie przy ul. Składowej – 2009/2010r

Pawilon handlowy w Krośnie grudzień 2009 - wrzesień 2010

Rozbudowa i przebudowa pawilonu handlowego w Krośnie przy ul. Pużaka – WOMAR FOOD sp.j. Krosno, grudzień 2009-wrzesień 2010r,

Prokuratura Rejonowa i Sąd Rejonowy w Brzozowie maj - listopad 2010

Remont przystosowawczy obiektu „czerwonej Szkoły” w Brzozowie, Pl. Grunwaldzki 4 na potrzeby Prokuratury Rejonowej i Sądu Rejonowego w Brzozowie – Prokuratura Okręgowa w Krośnie, maj-listopad 2010 rok

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS listopad 2009 - lipiec 2010

Remont i przebudowa obiektu Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju – etap VI (m.in. elewacja, basen), listopad 2009- lipiec 2010

Kryta Pływalnia w Krośnie - październik 2009 - czerwiec 2010

Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Krośnie (Kryta Pływalnia ul. Sportowa) – Modernizacja systemu grzewczego Krytej Pływalni w Krośnie – Gmina Krosno, październik 2009-czerwiec 2010,

Warsztaty szkolne przy ZSP w Krośnie - wrzesień 2009 - styczeń 2010

Przebudowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Krośnie – Gmina Krosno, wrzesień 2009-styczeń 2010

Budynek mieszkalny w Krośnie 2007- 2008

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Popiełuszki II w Krośnie – Gmina Krosno, 2007-2008

Domki jednorodzinne w Krośnie 2007- 2009

Budowa domków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Okrzei w Krośnie – Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego PM sp z o.o. w Krośnie, 2007-2009r

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju, 2004, 2007 - 2008 rok

Remont i przebudowa pomieszczeń zabiegowych i klatek schodowych w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju, 2008 rok

Remont i modernizacja Działu Żywienia Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju, 2007 rok,

prace remontowo-modernizacyjne w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju, 2004

Instytutu Nafty i Gazu przy Armii Krajowej 3 w Krośnie, 2007 rok

Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów w budynkach, wymiana ślusarki okiennej i drzwiowej Instytutu Nafty i Gazu przy Armii Krajowej 3 w Krośnie, 2007 rok,

Budynek mieszkalny 2006- 2007 rok

Wybudowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Krośnie przy ul. Żwirki i Wigury Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego PM sp z o.o. w Krośnie, 2006-2007r

Budynek mieszkalny dla Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego PM sp z o.o. w Krośnie, 2005-2006r

Nadbudowę wraz z przebudową budynku szpitalnego na cele mieszkaniowe w Krośnie przy ul. Grodzkiej – Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego PM sp z o.o. w Krośnie, 2005-2006r

Budynek socjalny 2005 rok

Budowa budynku socjalnego – Gmina Krosno, 2005 rok,

PWSZ w Krośnie, 2003-2004 rok

Adaptacja byłego Kolegium Jezuickiego przy ul. Kazimierza Wielkiego 8 na potrzeby PWSZ w Krośnie, 2003-2004,

Trybuny stadionu w Krośnie 2004 rok

Budowę trzeciego sektora trybuny stadionu sportowego w KrośnieGmina Krosno, 2004 rok

Salon sprzedaży Krośnieńskich Hut Szkła 2003 rok

Adaptacja budynku szkoły na Regionalne Centrum Sprzedaży Grupy Kapitałowej „KROSNO” S.A. dla Krośnieńskich Hut Szkła „Krosno” S.A.

Krośnieński Dom Kultury 2004-2005 rok

Remont segmentu frontowego Krośnieńskiego Domu Kultury w KrośnieGmina Krosno, 2004-2005,

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Krośnie, 2003 rok,

Pprzebudowa i remont Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Krośnie, 2003 rok,

Urząd Miasta w Krośnie 2002 - 2003 rok

Remont budynku Urzędu Miasta w Krośnie, 2002-2003,

Podkarpacki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Krośnie, 2001 - 2002 rok

Adaptacja pomieszczeń byłej łaźni miejskiej dla potrzeb Podkarpackiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Krośnie, 2001/2002

Pozostałe realizacje

  • kapitalny remont i modernizacja kompleksu budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie,
  • budowa budynku dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koła w Rymanowie,
  • budowa budynku administracyjnego dla Rafinerii Nafty w Jedliczu,
  • prace modernizacyjne i remontowe dla firm Delphi S.A. Krosno oraz producenta podwozi do samolotu F-16 firmy Menasco Ltd Krosno

  • rozbudowa budynku dla BGŻ w Krośnie,
  • kapitalny remont budynku administracyjnego dla Rafinerii Nafty w Jedliczu,
  • budowa Domu Pomocy Społecznej w Foluszu, 2001 rok, wartość 1 980 000 zł netto.
  • remont zabytkowego obiektu Muzeum w Krośnie,
  • budowa Ciągu Ciepłowniczego dla Osiedla J. Krasickiego w Krośnie,
  • remont dworca PKP w Krośnie,

oraz wiele innych obiektów i robót o różnych rodzajach złożoności.

Roboty i obiekty wykonane przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „KROSPOL” sp. j. zostały wysoko ocenione przez poszczególnych inwestorów przy odbiorach końcowych, co potwierdzają nasze referencje.